• Tubvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare

Vi säljer flera olika typer av tubvärmeväxlare, från flertalet olika Europeiska leverantörer, för att lösa en variation av industriella applikationer och behov. Ni talar om för oss vilken typ av lösning ni behöver så tar vi fram ett förslag tillsammans med den bäst lämpade leverantören, eller flera olika förslag.

  • Luftförvärmare till förbränningsapplikationer (pappers- och massaindustri, kraftproduktion, m.m.)Tubtyper
  • Luftkylare
  • Lufttorkar
  • Vätskekylare/värmare
  • Oljekylare/värmare
  • Gaskylare/värmare

Inom området luftförvärmare är vi bl.a. kända för våra ovala tuber (se bild) som med sin aerodynamiska form ger en unik kombination av hög verkningsgrad och lågt tryckfall.

Tubvärmeväxlare

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 68

Partner

Flertalet olika beroende på applikation och användningsområde