Strålpumpar & vakuumsystem

Strålpumpar (ejektor-pumpar) används för att transportera, komprimera eller blanda gaser, ångor, vätskor eller pulver. De drivs med gasformiga eller flytande medier. Den absolut vanligaste uppgiften är att dra vakuum i ett eller flera steg där vi kan tillhandahålla från de allra enklaste, till de mest avancerade systemen som går att sätta samman.

Arbetet de utför åstadkoms endast genom att tryckenergin i drivdysan omsätts i rörelseenergi, dvs. en pump utan rörliga delar.

Vår strålpumpfamilj från Croll Reynolds är mycket mångsidig och kan levereras i de flesta metall- och plastmaterial utefter kundens och applikationens behov.

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 68

Dokument

Nedan hittar du produktinformation om strålpumpar.


Broschyr ejektor/vakuum-system
(Pdf-format 4,2 mb)


Broschyr Desuperheater
(Pdf-format 4,7 mb)

Användningsområdena är bland annat:

 • skapa vakuum
 • blanda
 • värma
 • kyla
 • komprimera gaser & ångor
 • komprimera vätskor och olika typer av suspensioner
 • transportera
 • gastvätt/scrubber (se eget produktområde/sida)
 • desuperheater

Ekonomiska fördelar

 • Enkel installation
 • Inga rörliga delar
 • I princip inga underhållskostnader
 • Överskottsånga kan användas istället för att gå ut över tak
 • Hög tillgänglighet ger ökade produktionsförtjänster

Ekologiska fördelar

 • Återvinning av överskottsenergi
 • I princip inga förbrukningsdelar ger lägre koldioxidutsläpp orsakade av tillverkning och transporter
 • Ingen deponi av förbrukningsdetaljer

Vi levererar även olika strålpumpsaggregat, såsom flerstegs ångstrålvakuum kylanläggningar för kallvattenproduktion och vakuumanläggningar för att skapa processvakuum. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex. kraftproduktion, kemi, petrokemi, livsmedel, läkemedel och vattenbehandling.

Referensinstallationer

Cellchem/Portucel Portugal-Ångstrålkylare
(Pdf-format 317 kb)

Partner

Croll Reynolds - Process-vakuumspecialisten!

Ny världsledande partner fr.o.m. februari 2019!