Strålpumpar & vakuumsystem

Strålpumpar (ejektor-pumpar) används för att transportera, komprimera eller blanda gaser, ångor, vätskor eller pulver. De drivs med gasformiga eller flytande medier.

Arbetet de utför åstadkoms endast genom att tryckenergin i drivdysan omsätts i rörelseenergi, dvs. en pump utan rörliga delar.

Vår strålpumpfamilj är mycket mångsidig och kan levereras i de flesta plast- och metallmaterial.

Strålpumpar från CA Mörck

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 68

Dokument

Nedan hittar du produktinformation om strålpumpar.


Broschyr ejektorlösningarsweden-flag-button-round-1
(Pdf-format 1,15 mb)

Användningsområdena är bland annat:

 • skapa vakuum
 • transportera
 • blanda
 • värma
 • kyla
 • komprimera gaser & ångor
 • komprimera vätskor och olika typer av suspensioner
 • gastvätt/scrubber

Vi levererar även olika strålpumpsaggregat, såsom flerstegs ångstrålvakuum kylanläggningar för kallvattenproduktion och vakuumanläggningar för att skapa processvakuum. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex. läkemedel, kemi, petrokemi, livsmedel, vattenbehandling och kraftproduktion.

Ekonomiska fördelar

 • Enkel installation
 • Inga rörliga delar
 • I princip inga underhållskostnader
 • Överskottsånga kan användas istället för att gå ut över tak
 • Hög tillgänglighet ger ökade produktionsförtjänster

Ekologiska fördelar

 • Återvinning av överskottsenergi
 • I princip inga förbrukningsdelar ger lägre koldioxidutsläpp orsakade av tillverkning och transporter
 • Ingen deponi av förbrukningsdetaljer