• Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare för industriella ändamål

Plattvärmeväxlarens konstruktion ger stor värmeöverföringsyta sett till sin storlek. Inom detta produktområde har vi utrustning tillgänglig i många olika typer av material för att möta kundernas behov och alltifrån små flöden eller lite större flöden ända upp till 4500 m3/h.

Särskilda helsvetsade utföranden finns som underlättar rengöring med t.ex. högtryckstvätt, vilket annars inte är möjligt på plattvärmeväxlare. Vår samarbetspartner SPX, med sitt varumärke APV, är även särskilt kända för att kunna lösa specialapplikationer med höga tryck, temperaturer och låga tryckfall.

CAMpreq tillsammans med APV i Danmark hjälper dig med lämpligt val av vilka typer och modeller som passar bäst. Och kan tillhandahålla service både på plats hos kund eller i APVs egen verkstad.

APV plattvärmeväxlare kan erbjudas i flera olika utföranden:

  • Packningsförsedda
  • Helsvetsade
  • Halvsvetsade
  • Lödda

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare XL modell Sirius - platta

Produktprogrammet av plattvärmeväxlare från APV innehåller flertalet olika utföranden av plattor som utvecklats genom åren där vissa nyheter och produktförbättringar introduceras under 2016.

I dagsläget finns det plattor från 0,01 upp till 4,6 m2 värmeöverföringsyta per platta. En del av APV-sortimentet är utrustade med eget utvecklade och patenterade packningsfästen som gör det mycket snabbt och enkelt att utföra packningsbyten utan tillsats av lim osv.

Upphängningsanordningen för plattorna är vidareutvecklad och säkerställer genom olika lösningar såväl bättre lastfördelning och bättre uppriktning av plattorna vilket ger en längre livslängd och förenklat underhållsarbete.

Helsvetsade plattvärmeväxlare – APV Hybrid – för höga temperaturer och tryck

Fullsvetsade plattvärmeväxlare för värmning, kylning, kondensering och indunstning. Typiskt används dessa för höga tryck och temperaturer, t.ex. inom kraft, kemisk och sockerindustri. Dess tubliknande struktur på ena sidan ger god genomsläpplighet för partiklar och fiberrika media och gör att rengöring med t.ex. högtryckstvätt är fullt genomförbart. Se video i menyn till höger.

Detta minskar eller eliminerar behovet för kemisk rengöring i vissa applikationer och garanterar att man genom periodiskt underhåll kan bibehålla verkningsgraden för kylöverföringen.

Halvsvetsade plattvärmeväxlare

Används ofta där ett aggressivt media skall flöda på ena sidan, med varannan platta svetsad, och varannan packningsförsedd på vanligt vis. Detta används ofta vid kylmedelskylning och i olika kemiska, industriella och petrokemiska applikationer.

Lödda plattvärmeväxlare

Vi har ett brett sortiment av kompakta lödda plattvärmeväxlare som passar särskilt väl till vattenvärmning, fjärrvärme-, gaspanne- och solvärmeapplikationer. De är mycket vanligt förekommande i fjärrvärmeapplikationernas yttersta mottagare, dvs i fastigheterna där värmeväxlingen mot det centrala nätet sker.

Service och underhåll av många olika plattvärmeväxlare

Med APVs mycket kunniga och erfarna servicepersonal, kan vi tillhandahålla service både på plats ute hos kunderna, eller i APVs egna verkstad i Kolding, Danmark.

De utför service inte bara på sina egna modeller av plattvärmeväxlare, utan även många av konkurrenternas varumärken och modeller. I sitt lager har de även många olika storlek och typer av ramar och gavlar för att kunna trycktesta plattpaketen innan leverans till kund.
Där har man också lagerhållning av de vanligaste typerna och storlekar på plattor och packningar för att möjliggöra snabb leverans till kunderna.