Plattvärmeväxlare till kraftvärmeverk

En befintlig plattvärmeväxlare på 700 kW kommer att ersättas med en APV plattvärmeväxlare av modellen H17 på ett kraftvärmeverk på den svenska östkusten.

Vatten/vatten cirka 50 kg/h på bägge sidor 80 till 70 grader C respektive 8 till 20 grader C.

Leverans sker i vecka 34 endast 3 veckor efter order.

APV Plattvärmeväxlare H17