Evaporativa kyltorn & kondensorer, stora som små!

Genom att avdunsta vatten erbjuder evaporativa kyltorn och kondensorer en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov, med låg energiförbrukning jämfört med andra tillgängliga lösningar.

Vi är specialister på evaporativa kyltorn och kondensorer och kan leverera enheter från ca 20 kW upp till 30 MW och 5500 m3/h per kyltornscell. Vi har levererat ett 60-tal MITA-kyltorn och kondensorer sedan vi började arbeta med dem 2008, och ännu fler innan dess från tidigare samarbetspartners.

Skall ni byta ett gammalt, installera ett nytt eller komplettera befintlig kylkapacitet? Vi hjälper dig gärna att finna rätt lösning, ring oss idag!

Våra modulbyggda kyltorn och kondensorer utmärker sig genom att höljet är tillverkat i glasfiber (GRP) och stommarna i varmgalvaniserat stål som standard. På så sätt erbjuder vi våra kunder en korrosionsfri produkt med mycket hög kvalitet, låg vikt, kort installationstid, lång livslängd och ett minimalt behov av underhåll.

Fördelar för dig som kund

 • Effektiv kylning
 • Låg effektförbrukning, miljövänligt alternativ
 • Korta leveranstider, med hög leveranssäkerhet
 • Systemkunniga säljare med rådgivande funktion
 • Korrosionsfria material ger lång livslängd
 • Vana vid vinterdriftsfrågeställningar
 • De flesta modellerna med axialfläktar direktdrivna av permanentsmorda motorer ger minimalt underhållsbehov

Typiska optioner

I samband med projektering kan vi erbjuda flertalet funktionella optioner för att optimera drift, energiförbrukning och underhåll:

 • Manluckor, eller fullt avtagbara sidor för enkelt och effektivt underhåll
 • Ljuddämpande åtgärder, såsom lågvarvig fläkt, huvar och skvaldämpande mattor
 • Varvtalsstyrning ger låg energiförbrukning
 • Balkunderlag
 • Stilleståndsvärmare motor
 • Värmeslinga i vattenuppsamlingsbassängen
 • Överfyllnads-, och lågnivåbrytare
 • Diffusorvärmare för att förhindra isbildning
 • m.m.

Vad är skillnaderna mellan torrluftkylare och evaporativa/våta kyltorn?

Se denna intressanta film (på engelska) från branschorganisationen Assoclima som består av flera olika aktörer inom området evaporativ kylning och kondensering.

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Peter Sundbaum
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 66

Broschyrer kyltorn


MITA Cooling Technologies
Huvudbroschyr
(Pdf-format, 4,3 mb)


MITA modell PMS
Öppen typ
Små – upp till 900 kW/st
(Pdf-format,  1 mb)


MITA modell PME K19
Öppen typ, industriellt renat spädvatten
Små till medelstora – upp till 4,5 MW/st
(Pdf-format,  2,5 mb)


MITA modell PME K12/CW
Öppen typ, dricksvattenkvalitet på spädvattnet
Små till medelstora – upp till 4,5 MW/st
(Pdf-format,  2,5 mb)


MITA modell PMM
Öppen typ
Modulär platsbygd – upp till 14 MW/cell
(Pdf-format,  4,1 mb)


MITA modell MCE/MCC/HBR
Slutna typer – upp till 1,7 MW/st
MCE – sluten typ evaporativ kondensor
MCC – sluten typ evaporativt kyltorn
HBR – sluten typ Hybrid – torr/våt kylning
(Pdf-format,  4 mb)


MITA modell PAD-V
Adiabatisk typ
(Pdf-format,  3 mb)


Torraval modell RM & OC
Öppen typ
Platsbyggd – upp till 30 MW/cell
(Pdf-format,  5,5 mb)

Öppna evaporativa kyltorn

I de fall som kylvattnet kan komma i kontakt med omgivande luft får man bästa verkningsgrad i en kylprocess. Vi har flertalet olika modeller från små storlekar i plast ända upp till platsbyggda kyltorn i betong.

Samtliga modeller är anpassade för att möjliggöra en optimal transportlösning, låga CO2-emmissioner samt enkelt montage ute hos kund.

Öppna evaporativa kyltorn

Slutna evaporativa kyltorn & evaporativa kondensorer

I de fall som kylmediet inte skall komma i kontakt med omgivningen så kan man ändå nyttja den evaporativa kyleffekten genom att spreja vatten, i recirkulation, över ett kylpaket. Detta används ofta t.ex. vid kondensering av kylmedel, såsom ammoniak, för kylmaskiner.

Inom detta området har vi också speciallösningar såsom hybrid-kyltorn som fungerar med ”våt kylning” under den varmare delen av året, och som vanlig luftkylare under den kallare delen av säsongen. Samt adiabatiska kyltorn som förkyler den kylande luftströmmen istället för att kylvattnet kommer i direkt kontakt med kylpaketet.

Slutna evaporativa kyltorn

Filmklipp

Exempel på montage typ PMM
Snabbt montage av stora enheter tack vare modulsystem.

Animering funktion PMM
Funktion hos kyltorn med öppen kylkrets,
typ PMM.

Animering PAD 
Funktion hos kyltorn med sluten kylkrets och adiabatiskt verkningsätt typ PAD.