Energikund efter-installerar flertalet tubreningssystem

Ett projekt som startade som ett ex-jobb för en studerande resulterade senare i att vi fått en beställning på fyra kompletta Taprogge tubreningssystem till en energikund i Stockholmsregionen. Systemen efterinstalleras på en fjärrkylanläggning som varit i bruk länge vilket ställt höga krav på anpassning till befintliga förhållanden.

Anläggningen som används för fjärrvärme på vinterhalvåret och som fjärrkylanläggning på sommarhalvåret har brottats länge med problem med föroreningar i tuberna på sina tubvärmeväxlare. Problemen uppstår mestadels under sommarhalvåret då man kyler med kylvatten från Östersjön.

Ett system installerades och driftsattes under sensommaren 2018 för att få med sig erfarenhet inför förberedelser och installation av de efterföljande tre systemen som levereras i början på 2019.

I samband med första uppstart märktes en tydlig kapacitetsökning på det aktuella systemet. Överlämning och utbildning av första systemet skedde med hjälp av Taprogges specialister från fabriken i Tyskland i slutet av augusti.

Du kan läsa mer om våra tubreningssystem här.

Är du intresserad av att veta om din anläggning kan vara lämplig för en efterinstallation? Eller skall ni bygga en ny anläggning och är oroliga för konsekvenserna av beläggningar i era tubvärmeväxlare eller tubkondensorer? Hör av er till oss idag!

   

   

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?
  • Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?
  • Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?
Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Eftermarknadsansvarig Eva Rogbrant

Eva Rogbrant
skicka e-post »
031-720 24 67

Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal idag för att säkerställa att du får den hjälp du behöver till ett för närvarande extra bra pris. Ansvarig för eftermarknad är Eva Rogbrant 031-7202467.

Möjligheter finns också till att vi inom ramen för någon kommande säljresa tillsammans med säljare från Taprogge kan ta svängen förbi er anläggning för en kostnadsfri enkel översyn och diskussion om ert/era Taprogge-system. Hör i så fall av er till vår ansvariga säljare för Taprogge-produkterna Peter Sundbaum på 031-7202466.

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!

Tubreningssystem från CAMpreq

Tubreningssystem ger extra bra energiåtervinning

Vi är glada att ha skrivit kontrakt på ett Taprogge tubreningssystem med kylentreprenören för en större ny värmepumpsanläggning hos ett värmeverk i södra Sverige.

Här skall man återvinna ca 40 MW spillvärme från renat avloppsvatten innan det släpps ut i havet genom en form av förvärmning av fjärrvärmevattnet innan det går in till fjärrvärmeverket för vidare upphettning.

ETT gemensamt tubreningssystem kommer att hålla rent i totalt fyra olika tubvärmeväxlare. Leverans kommer att ske under våren 2016 och tas i drift några månader senare när hela anläggningen står klar.

Du kan läsa mer om Taprogges tubreningssystem och vad för funktion det uppfyller här. Där finner du också broschyrer, video och kontaktperson om det finns vidare intresse för produkten.

tubreningssystem

Taprogge User Group Training i Sverige

I oktober genomfördes Taprogge User Group Training nr 17 i Hindås, för första gången genomförd i Sverige. Konferensen är ett tillfälle då Taprogges kunder har chansen både till användarutbildning, tips och trix och erfarenhetsutbyte sinsemellan företagen för den utrustning de har från Taprogge inom områdena kylvattenfiltrering och tubrening.

Normalt sett sker dessa kurser vartannat år på fabriken i Tyskland, men som ett led i vårt goda samarbete med dem så ställde de upp med insats och kursledare för denna session i Sverige.

Konferensrum

Gruppbild

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen.

Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling.

Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.

Automatiskt_backspolningsfilter_PR-BW_100 Enhet_for_avskiljning_av_rengoringskkulor_ Rengoringskulor_i_kuluppsamlare sca-obbola-princip

Klicka för större bild.