Hybrid platt-vvx driftsatt hos energikund

I början av 2018 driftsattes den SPX APV Hybrid S4 Plattvärmeväxlare som vi levererade till energikund på östkusten sommaren 2017.

Applikationen är till för att varmhålla bioolja (220 kW, 76 ton/h) som skall pumpas genom cirka 200 m rör från förvaringstank till förbränningspannan.

APVs helsvetsade plattvärmeväxlare av s.k. ”Hybrid” modell är i princip som en tubvärmeväxlare på ena sidan med upp till 7 mm ”diameter” och med traditionell korrugerad form på andra sidan. I denna kunds fall är det vätskan med hög viskositet, dvs oljan, som löper. Och på andra sidan har kunden ett glykolbaserat system (65 ton/h) som i sin tur växlas mot fjärrvärmenätet (19 ton/h) genom en samtidigt levererad SPX APV Orion 034 med Energy Saver-plattor. Alla mediaberörda delar i rostfritt 316L material.

Systemet har nu varit i drift sedan mitten av januari 2018 och kunden har vid uppföljning med besök på site bekräftat önskad funktionalitet och är nöjd i sin helhet med vår leverans och dokumentation.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Alternativt användningsområde för hybrid-växlaren är där man har starkt försmutsande miljö på en sida och behöver rensa ofta, du kan läsa mer om detta på en tidigare nyhet här.

Ni kan läsa mer om produkterna från SPX APV här och en broschyr om Hybriden finner ni här.

Kunden ställer gärna upp som referens vid intresse från andra, kontakta i så fall vår ansvariga säljare Johan för mer information!

Hybrid-vvx sparar resurser för Hylte Bruk

Under sommaren 2015 levererades en mycket speciell typ av hybrid-plattvärmeväxlare till Stora Enso i Hyltebruk. Dess helsvetsade konstruktion med tub-karaktär medger betydligt snabbare och enklare rengöring än med traditionell typ av plattvärmeväxlare.

Det som tidigare tog underhållspersonalen 2 dagar att genomföra tar nu endast cirka 4 timmar i anspråk med Hybriden. Och utan risk för efterföljande läckage vilket är vanligt med packningsförsedda typer av plattvärmeväxlare, som många känner till.

SPX APVs Hybrid är en blandning av tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare, där tubsidans goda egenskaper för genomsläpplighet av partiklar och kraftigt förenklad rengöring, exempelvis med högtryckstvätt, kombineras med den korrugerade sidans goda värmeöverföringsegenskaper.

Projektingenjör Per Malmros säger att tiden de spenderat på underhåll avsevärt minskat sedan införskaffningen av SPX APVs Hybrid.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Hybriden används av i Hylte för kylvattnet till vakuumsystemets pumpar på PM4. Halten och typen av orenheter i vattnet gör att partiklar fastnar oavsett vilken typ av värmeväxlare man använder.

Ni kan läsa mer om produkterna från SPX APV här och en broschyr om Hybriden finner ni här. Johan är vår specialist på produkten, vill du veta mer så ring honom idag!

Enkelt rengjord plattvärmeväxlare

Vår partner SPX APV har en svetsad variant av plattvärmeväxlare som går att rengöra relativt enkelt med högtryckstvätt, modellen kallas för ”Hybrid”. Ett pappersbruk i Västsverige bytte i somras ut en av sina packningsförsedda enheter mot en ”APV Hybrid”, eftersom det varit mycket besvärligt och tidsödande för dem att rengöra den traditionella plattvärmeväxlaren. Sedan i somras så har kunden haft anledning att prova på att rengöra sin nya enhet och fann det betydligt enklare än förut och är därför så långt mycket nöjda med investeringen.

Hybrid_och_vattenringpump  Hybrid_maskinskylt

Den används för kylning av vattnet från vakuumpumparna till pappersmaskinen som innehåller mycket solider i form av fibrer, fyllmedel och bakterier, alla som tenderar att sätta igen vilken typ av värmeväxlare den än hamnar i. Gavlarna lyfts bort med hjälp av lyftöglor (se markerat på bild ovan) och rengörs direkt på plats med högtryckstvätt och man sparar därigenom mycket tid och möda.
Läs mer om APV Hybrid här: https://www.campreq.se/…/up…/2015/05/APV_Hybrid_CAM_rev1.pdf

Hybrid_Wash  Hybrid_Plate_LookThrough

APV Plattvärmeväxlare H17

Plattvärmeväxlare till kraftvärmeverk

En befintlig plattvärmeväxlare på 700 kW kommer att ersättas med en APV plattvärmeväxlare av modellen H17 på ett kraftvärmeverk på den svenska östkusten.

Vatten/vatten cirka 50 kg/h på bägge sidor 80 till 70 grader C respektive 8 till 20 grader C.

Leverans sker i vecka 34 endast 3 veckor efter order.

APV Plattvärmeväxlare H17

Plattvärmeväxlare i rostfritt till Polen

Beställning mottagen på plattvärmeväxlare i 316L rostfritt utförande från svensk systembyggare till projekt i Polen. Processvattenkylning från 35°C till 25°C, flöde 54m3/h, drygt 600 kW överförd effekt.