Ångstrålvakuumpump till indunstare

Vi har mottagit en order på en barometriskt uppställd ångstrålvakuumpump för ett svenskt ombyggnadsprojekt av en indunstare. Ångstrålpumpen med ytkondensor, bägge i rostfritt stål, utgör första steget i ett tvåstegs ångstrål-vattenringpump-system. Sugflödet bestående av inerter och vattenånga är ca 1000kg/h.

Ångstrålvakuumpump