Kyltorn till Boliden AB, Garpenberg anrikningsverk

Vi har mitten av juni fått beställning på 2 stycken parallellkopplade kyltorn för maskin och apparatkylning.

Kyltornen från MITA, Italien, är av typ PME 4803 ”SILENT”. Utförandet ”SILENT” krävs för närheten till bostäder. Genom att använda långsamgående fläktar har kravet på tillåtet ljudtryck enkelt kunnat mötas.

Den totala kyleffekten är på omkring 1,8 MW vid vattentemperatur in/ut = 30 /22°C och en våt lufttemperatur av 19°C. Varje torn består av två separata celler sammanbyggda till en enhet, med en demonterbar väggsektion per cell, för att underlätta underhåll och rengöring av innanmätet vilket i sin tur bidrar till både ökad livslängd och bättre verkningsgrad.

CAD-bild-ca-morck

Ny kyltornsleverans till SSAB Oxelösund inkl montage

C A Mörck tackar SSAB för förnyat förtroende att i höst leverera och montera 2 st nya ersättningskyltorn.

Kyltornen, vilka är tillverkade av vår partner MITA, är av typ PMM C65, med vardera en kyleffekt på 4,65 MW vid vattentemperatur in/ut = 25,8 /20 °C och en våt lufttemperatur av 18 °C.

C A Mörck stod för delar av entreprenadarbetet omfattande:

  • montage av bottenram/luftintag
  • montage av fabriksmonterade kyltornskroppar innehållande förmonterade kylpackningar, spraydyssystem och droppavskiljarpaket
  • montage av korgstege och skyddsräcken på övre planet
  • installation av förmonterad fläkt, motor och växellåds-paket
  • montage av diffusorer
  • deltagande vid uppstart och överlämning
  • kortfattad grundläggande utbildning i kyltornets uppbyggnad och skötsel

          

          

Nu kan vi erbjuda platsbyggda kyltorn!

Vår huvudman M.I.T.A har i december 2012 förvärvat TORRAVAL, en välkänd tillverkare av industriella högeffektiva evaporativa kyltorn. Vi kan därför nu erbjuda platsbyggda kyltorn för flöden upptill 5 500m3/h och cell. Konstruktionerna är robust utförda för att passa industriell användning. Den bärande strukturen kan vara i armerad betong, varmförzinkat eller rostfritt stål, glasfiberarmerad polyester med väggar och fläktdiffusorer, vanligtvis i armerad plast.

platsbyggda-kyltorn-ca-morck-01  platsbyggda-kyltorn-ca-morck-02

 

Ny säljchef på C A Mörck

Peter Sundbaum är sedan den 8 april ny säljchef/teknisk säljare på C A Mörck. Peter har gedigen chefs- och säljerfarenhet inom teknisk försäljning till svensk processindustri.

Vi hälsar Peter välkommen till C A Mörck!

Start-up ejektor med ljuddämpare

Vi har tillsammans med vår huvudman GEA Wiegand fått order på leverans av en start-up ejektor (hogger) till ett 3-stegs avluftningssystem på turbinanläggningen vid kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping.

Beställaren, som är Siemens Industrial Turbomachinery, har ställt krav att utrustningen ska ha lägsta möjliga ljudnivå. Därför har start-up ejektorn (hogger’n), som är av en ny förbättrad konstruktion, försetts med en ljuddämpare, vilken reducerar ljudnivån med 55 dB(A) till 85 dB(A) på 1 meter vid utloppet. Den förbättrade konstruktionen medför att ursprunglig ångförbrukning kan bibehållas trots att kompressionen ökar på grund av ljuddämparen.

Leverans kommer att ske mars 2013.

Så här kan ett turbinkondensor avluftningssystem se ut:

start-up-ejektor-ca-morck

Ångdrivet vakuumsystem till AarhusKarlshamn AB

Tillsammans med vår tyske huvudman GEA Wiegand har CA Mörck AB fått beställning från AarhusKarlshamn (AAK) på ett 4-stegs ångdrivet vakuumsystem med blandkondensorer, avsett att evakuera en gasblandning av luft, fettsyra och vattenånga. Anläggningen som är utförd i syrafast stål och har en sugkapacitet av 113 kg/h vid 3 mbar/75°C kommer att levereras i mars 2013.

Ljuddämpare Tranås Energi

Ljuddämpare till KMW Energi AB’s projekt för Tranås Energi AB’s nya kraftvärmecentral

Vi har fått order på leverans av 3 st ljuddämpare till KMW Energi AB. Ljuddämparna kommer att installeras i den kraftvärmecentral för produktion av elektricitet och hetvatten som Tranås Energi AB kompletterar sin befintliga produktionsenhet med.

Myndigheterna har ställt höga krav på tillåtna ljudnivåer eftersom den nya anläggningen ligger nära bebyggelsen. Därför krävs effektiva ljuddämpare som  installeras efter säkerhetsventilen och friblåsningsventilen på pannans ångsystem, efter säkerhetsventilen på sotångsystemet och efter säkerhetsventilen på matarvattentanken.

Ljuddämpare Tranås Energi

Nya leveranser från C.A.Mörck

C.A.Mörck har, till KMW, levererat primär- och sekundärluftförvärmare till Vetlanda nya kraftvärmeverk. Febr. 2012.


C.A.Mörck har, till EKA Engineering, levererat filter-, process- och sulfatfilterejektorer i Titan för destination Brasilien. Okt. 2012.


C.A.Mörck har, till EKA Engineering, levererat filterejektorer i Titan för destination Ryssland. Okt. 2012.

ejektor-ca-mork-30


C.A.Mörck har, till GL&V Sweden för mättning av 4300 kg/h överhettad ånga, levererat en ång-desuperheater för destination Österrike. Aug. 2012.

ang-desuperheater-ca-mork-31


C.A.Mörck har, till Metso Power, levererat ersättnings primär- och sekundärluftförvärmare för Gruvöns Bruk. Okt. 2012.

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen.

Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling.

Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.

Automatiskt_backspolningsfilter_PR-BW_100 Enhet_for_avskiljning_av_rengoringskkulor_ Rengoringskulor_i_kuluppsamlare sca-obbola-princip

Klicka för större bild.

 

Kyltornsleverans till SSAB, Oxelösund

C. A. Mörck AB har levererat och monterat 2 st kyltorn till SSAB, Oxelösund. Kyltornen, som är tillverkade av vår partner MITA och av typ PMM A 38-S med öppen kylkrets, har en kyleffekt på 9,3 MW vardera vid vattentemperatur in/ut = 37/29°C och en våt temperatur av 18°C.

ca-mork-kyltornsleverans-01 ca-mork-kyltornsleverans-02 ca-mork-kyltornsleverans-03

 

Klicka för större bild.