Tubvärmeväxlare argonkylning

Under våren har vi levererat en tubvärmeväxlare för gaskylning till en industrikund i Luleå. Den har nu installerats och trycktestats och tas inom kort i drift.

Ingående medier är Argon på tubsidan och 40% glykolblandning på mantelsidan. Värmeväxlaren är i 1-pass-utförande och har en effekt av 45 kW med material i titan-stabiliserat rostfritt stål. Enheten är 2,4 meter lång och 0,3 m i diameter med en värmeöverförande area på 25 m² och väger 490 kg.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Om du vill veta mer om våra olika typer av tubvärmeväxlare finner du mer info här, eller ring Johan idag!

Vallviks Bruk nöjda med ångljuddämpare

Under hösten 2016 bytte Vallviks Bruk ut två befintliga avblåsningsljuddämpare till nya i flerstegsutförande från C.A. Mörck. Efter de första provmätningarna så konstateras ett mycket lyckat resultat.

Vallviks Bruk, som ingår i Rottneros-koncernen, planerar en produktionsökning varvid de har fått en miljödom med vissa villkor att uppfylla gällande ljudkrav gentemot sina omgivningar.

Med hjälp av en ljudkonsult har man gjort en ljudkartläggning och då bl.a. mätt ljudnivåerna intill de gamla ljuddämparna vid ett flöde av 10 ton/h.

Vid mätning efter nyinstallationen uppmättes på samma mätpunkt ljudnivåer 12 dBA under tidigare mätning, trots TRE gånger högre flöde (31 ton/h)!

De två ljuddämparna är dimensionerade för att ta en ljudeffekt av 155 resp. 160 dBA vid avblåsningsventilerna ned till 35 dBA på 350 meters avstånd rakt ut från ljuddämparnas utlopp.

Reaktionen hos personalen på Vallvik är att det blivit väldigt tyst på området vid avblåsning. ”Man ser ångplymen men på marknivå hörs det i princip ingenting längre” enligt anläggningsingenjör Ann-Louise Johansson, ledare för projektet.

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Du finner mer info om våra ljuddämpare här.

      

Foto: Ann-Louise Johansson, Vallviks Bruk

Kylvattenkonferensen 2017

C.A. Mörck deltog som utställare och talare under Kylvattenkonferensen 2017 som arrangerades av Matarvattensektionen den 3:e maj i samarbete med ÅF i Solna.

Flertalet föredragshållare talade om bl.a. grundläggande vattenbehandling och hur man undviker och bekämpar legionella. Vår försäljningschef Peter Sundbaum talade i ämnet ”Att tänka på vid inköp och installation av evaporativa kyltorn och kondensorer”. Dvs, vad kan man göra redan i planeringsstadiet för att undvika framtida bekymmer av olika slag.

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

I direkt anslutning till konferenslokalerna fanns också en leverantörsutställning där det minglades och pratades om hur man kan hjälpa varandra i olika sammanhang och projekt. Vill ni veta mer om våra kyltorn, eller de tips och idéer vi har för projekteringsstadiet så hör gärna av er!

 

KSB Mörck AB blir KSB Sverige AB

Efter ett nästan trettio år långt framgångsrikt joint venture mellan KSB AG och C.A Mörck AB har KSB AG tagit över hela ägarskapet i KSB Mörck AB. KSB AG är därmed 100% ägare till det svenska sälj- och serviceföretaget som också byter namn till KSB Sverige AB.

Den tekniska försäljningen som bedrivs av C.A. Mörck AB påverkas inte av denna förändring, utan fortsätter på samma sätt som tidigare.

Historik:
C. A. Mörck AB grundades 1912 av Carl-Adolf Mörck och ägs och drivs idag av familjen Mörck i 3:e generationen.

KSB AG som grundades 1871 i Frankenthal, Tyskland, har en lång och framgångsrik historia i Sverige. Redan 1926 kompletterade C.A. Mörck sitt produktprogram med pumpar av fabrikat Klein Schanzlin & Becker (KSB), och på 1960-talet kompletterades produktprogrammet med deras ventiler.

Ett gemensamt joint venture, KSB Mörck AB, bildades 1988 och därmed etablerade sig KSB med eget bolag på den svenska marknaden. Nu tas det sista steget genom ett 100% ägarskap och namnbyte till KSB Sverige AB.

KSB Sverige kommer även fortsättningsvis att ha sitt huvudkontor i Göteborg i lokaler som sedan 1982 ägs av C.A. Mörck, som också är fastighetsägare till Pumphusets kommande nybyggda huvudkontor i Stockholm.

C.A. Mörck fortsätter som tidigare med försäljningen av värmeteknisk och ljuddämpande utrustning till nordisk industri. Och är naturligtvis glada att även fortsättningsvis få verka och umgås nära våra huskollegor och dela vissa praktiska gemensamma funktioner såsom reception, godshantering m.m.

C.A. Mörck AB

 

 

Panndagarna 4-5 april, Stockholm

C.A. Mörck kommer att ställa ut på Panndagarna som arrangeras av Värme o Kraftföreningen (VOK) i Stockholm 4-5 maj.

Där kommer vi att ställa ut tillsammans med våra trevliga grannar från KSB Mörck (pumpar och ventiler) i anslutning till konferenslokalerna.

Då har du chansen att träffa vår kollega Mikael Skoog som kommer att vara på plats och svara på frågor, och ta emot eventuella förfrågningar på utrustning som behövs på era anläggningar.

Skulle du vilja ta kontakt med Mikael redan innan konferensen så finner du hans kontaktuppgifter nedanför bilden.

Mikael Skoog, skicka e-post », 031-720 24 61

 

 

3-stegs vakuumsystem till Nordamerika

Ett svenskt kemiföretag har upphandlat en kopia av tidigare inköpt system, som finns i drift i Sverige, för placering på deras systeranläggning i Nordamerika.

De tre ejektorerna är tillverkade i 316 rostfritt material med U-stamp och ASME-konstruktion. I tillägg levererades engineeringen av mellan- och slutkondensorerna för att få ett fungerande system.

0,6 mbar(a) processtryck skapas med tre ejektorer som har ett drivångtryck på drygt 10 bar och med drivångflöden på ca 150/1000/50 kg/h i respektive steg. Bilderna nedan togs i samband med fabriksinspektion av kunden där de olika stegen är ca 6/5/1,6 m långa.

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Anläggningen sitter i kundens process för framställning av olika typer av kemiska substanser. Då ejektorerna inte har några rörliga delar är de i sig helt underhållsfria och har en mycket lång livslängd.

För mer information om våra strålpumpar och vakuumsystem – ring idag! – eller läs mer här https://www.campreq.se/stralpumparvakuumsystem/

Evaporativ kondensor för kylsystem levererad

Två evaporativa kondensorer modell MITA MCE N2 har under december månad levererats via en kylentreprenör till en grönsaksgrossist i Skåne.

En äldre stålkondensor byts ut mot detta rostfria alternativ, som med sina axialfläktar med direktdrivande motorer bl.a. ger betydligt lägre driftskostnader. Den nya enheten behöver endast 2 fläktar/motorer a’ 7,5 kW, den gamla 4 x 18,5 kW, dvs endast 15% installerad effekt jämfört med tidigare installation.

Enheterna kondenserar ammoniak i ett kylsystem levererat av en av våra återkommande kunder inom kylindustrin som också kommer att installera och drifta det nya systemet åt slutkunden.

Mer information om våra evaporativa kondensorer och kyltorn – ring idag! – eller läs mer här https://www.campreq.se/kyltorn

MITA PMS 9/85

Kyltorn för härdprocess drifttaget

I början av december så togs ett kyltorn modell MITA PMS 9/85 i drift hos en kund i Halland som sysslar med härdning av stål för olika ändamål. Kunden ersätter ett gammalt kyltorn som både fallit för åldersstrecket och inte längre klarar av det utökade kylbehovet som växt fram efter expansion av verksamheten.

Dagens kylbehov ligger på cirka 120 kW vid 5 m3/h, och i samråd med C.A. Mörcks säljingenjör så har en spraydysa valts som möjliggör en framtida ytterligare utökning av kylningen upp till ca 210 kW vid 9 m3/h. PMS-enhetens axialfläkt drivs av en direktkopplad motor med märkeffekt 0,75 kW och anpassad för frekvensomvandlardrift för att kunna optimera driftskostnaderna.

Enheten som är den näst minsta ur vårt kyltornssortiment väger endast 95 kg tom och 285 kg när i drift med vatten inuti, och tar upp 1 x 1 m yta och är 2,6 m hög.

För mer information om våra kyltorn

  

Ljuddämpare till norrländsk industri

Till en industrikund i norra Sverige har vi levererat en ljuddämpare för installation på utloppsröret till friblåsning av ånga. Enheten är 150 kg tung, 1,5 m lång och knappt 0,5 m i diameter med inlopp DN200. Vid 28 bar tryck före ventil och 1,1 ton/h flöde ges en ljudeffekt av 128 dB(A) som ljuddämparen tar ned till en ljudtrycksnivå på 45 dB(A) 300 m från utloppet.
Läs mer om våra ljuddämpare här.

ljuddampare

ljuddampare_inlopp

Tubreningssystem från CA Mörck.

Tubreningssystem ger extra bra energiåtervinning

Vi är glada att ha skrivit kontrakt på ett Taprogge tubreningssystem med kylentreprenören för en större ny värmepumpsanläggning hos ett värmeverk i södra Sverige.

Här skall man återvinna ca 40 MW spillvärme från renat avloppsvatten innan det släpps ut i havet genom en form av förvärmning av fjärrvärmevattnet innan det går in till fjärrvärmeverket för vidare upphettning.

ETT gemensamt tubreningssystem kommer att hålla rent i totalt fyra olika tubvärmeväxlare. Leverans kommer att ske under våren 2016 och tas i drift några månader senare när hela anläggningen står klar.

Du kan läsa mer om Taprogges tubreningssystem och vad för funktion det uppfyller här. Där finner du också broschyrer, video och kontaktperson om det finns vidare intresse för produkten.

tubreningssystem