Hybrid platt-vvx driftsatt hos energikund

I början av 2018 driftsattes den SPX APV Hybrid S4 Plattvärmeväxlare som vi levererade till energikund på östkusten sommaren 2017.

Applikationen är till för att varmhålla bioolja (220 kW, 76 ton/h) som skall pumpas genom cirka 200 m rör från förvaringstank till förbränningspannan.

APVs helsvetsade plattvärmeväxlare av s.k. ”Hybrid” modell är i princip som en tubvärmeväxlare på ena sidan med upp till 7 mm ”diameter” och med traditionell korrugerad form på andra sidan. I denna kunds fall är det vätskan med hög viskositet, dvs oljan, som löper. Och på andra sidan har kunden ett glykolbaserat system (65 ton/h) som i sin tur växlas mot fjärrvärmenätet (19 ton/h) genom en samtidigt levererad SPX APV Orion 034 med Energy Saver-plattor. Alla mediaberörda delar i rostfritt 316L material.

Systemet har nu varit i drift sedan mitten av januari 2018 och kunden har vid uppföljning med besök på site bekräftat önskad funktionalitet och är nöjd i sin helhet med vår leverans och dokumentation.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Alternativt användningsområde för hybrid-växlaren är där man har starkt försmutsande miljö på en sida och behöver rensa ofta, du kan läsa mer om detta på en tidigare nyhet här.

Ni kan läsa mer om produkterna från SPX APV här och en broschyr om Hybriden finner ni här.

Kunden ställer gärna upp som referens vid intresse från andra, kontakta i så fall vår ansvariga säljare Johan för mer information!

Kontrakt på 7 ljuddämpare

Vi är glada att ha bärgat ett nytt kontrakt med BBMs mycket populära ljuddämpare till en kund inom pappersindustrin i sydvästra Sverige.

Exempelbild från annan leverans

Projektet involverar sju olika punkter för ventilation, luftning och avblåsning där myndigheternas krav ökat efterhand som verksamheten växt och bebyggelsen kommit närmare. Kunden har handlat av oss tidigare och vi är mycket glada att få förtroendet att leverera till dem igen.

Enheterna kommer att hantera flöden på mellan 2 till 30 ton/h, inloppsrör från DN150 till DN400 där den största enheten har en kropp på 1,2 m i diameter, är 2,5 m lång och väger knappt 1,7 ton.

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Leverans och installation sker under våren 2018.

Läs mer om våra avblåsningsljuddämpare här eller kontakta vår säljare idag!

Lyckad ljuddämpning hos Smurfit Kappa

Under sommaren 2017 kompletterade Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, sitt system med 2 stycken avblåsningsljuddämpare med mycket gott resultat. Projektledaren Henrik Nordqvist säger att man efter installationen upplevt att anmärkningarna från närliggande grannar upphört helt.

Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk vars produkter används för tillverkning av högklassig wellpapp.

De avsåg att komplettera sitt 3-barsångsystem med två ljuddämpare för ett ångflöde på 90 ton/h driftpunkt på 3 bar(g)/150 C och designpunkt 5 bar(g)/220 C. Ljudkraven som ställdes var 35 dB(A) vid en punkt 350 meter bort och 80 meters höjd, samt 75 db(A) vid 10 meter.

Enligt kundens egna ord från Henrik Nordqvist, Projektledare inom El och Automation:

”Av dessa två ljuddämpare så utgjorde en av ljuddämparna utbyte av befintlig, trasig ljuddämpare. Detta utbyte gjordes efter en forcerad leverans, vilket hanterades på ett utmärkt sätt av CA Mörck. Den andra ljuddämparen var en utökning av kapaciteten på samma system som ovanstående för friblåsning av 3 barsånga.

Utmärkande för leveransen, utöver det positiva slutresultatet, var CA Mörcks förmåga att med lyhördhet tolka beställarens tekniska behov, trots i viss mån bristfälliga ingångsdata. Utöver detta så har även den kontinuerliga dialogen mellan beställare och leverantör skett i en mycket positiv, kreativ och informativ anda från start av projektering till slutleverans och övertagande.”

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Läs mer om våra avblåsningsljuddämpare här eller kontakta vår säljare idag!

Energi & Industridagarna, Stockholm

7-8 november hade vi förmånen att ställa ut igen under Energi & Industridagarna i Stockholm.

Vi vill tacka ÅF och övriga för väl utfört arrangemang och konferensdeltagarna för visat intresse i vår enkla utställning som vi sedvanligt delade med våra trevliga huskollegor från KSB Sverige som i år representerades av Kenneth Johansson och Victoria Faugust.

Särskilt uppskattat från vår sida var att vi fick möjligheten att göra en kort en-minuters presentation inför några av de olika konferensförsamlingarna. Förutom det vanliga minglet i utställningen i pauserna och den trevliga middagen på mellankvällen.

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Deltagare från vår sida var Mikael Skoog som är särskilt kunnig inom applikationer som rör pappers-och massaindustrin i synnerhet och ångpannor i största allmänhet. Om ni vill ta kontakt med honom har ni hans kontaktuppgifter här intill.

Showmobil-tour genomförd

Under september och oktober månad har vi haft förmånen att åka med våra grannar KSB Sveriges Showmobil. Tillsammans har vi denna gång träffat olika kunder inom främst industri- och kemisegmenten i Västsverige.

Synergieffekterna av att ha ett grannföretag och huskollegor från KSB är att vi tillsammans kan erbjuda paketlösningar där kunden kan vända sig till en part, men få flera olika produkter i samma leverans.

Samarbetsområden C.A. Mörck / KSB Sverige:
* Våra ljuddämpare kan erbjudas tillsammans med KSBs olika typer av avblåsnings- och säkerhetsventiler
* KSBs pumpar och ventiler kan erbjudas tillsammans med våra plattvärmeväxlare, evaporativa kyltorn och kondensorer
* Våra Taprogge-system med kylvattenintagssystem och filtersystem kan skydda KSBs kylvattenpumpar
* KSBs pumpar används som standard för kulcirkulationen i våra tubreningssystem (Taprogge)

Har ni något projekt på gång – kontakta oss idag för mer information!

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?
  • Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?
  • Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?
Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Eftermarknadsansvarig Eva Rogbrant

Eva Rogbrant
skicka e-post »
031-720 24 67

Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal idag för att säkerställa att du får den hjälp du behöver till ett för närvarande extra bra pris. Ansvarig för eftermarknad är Eva Rogbrant 031-7202467.

Möjligheter finns också till att vi inom ramen för någon kommande säljresa tillsammans med säljare från Taprogge kan ta svängen förbi er anläggning för en kostnadsfri enkel översyn och diskussion om ert/era Taprogge-system. Hör i så fall av er till vår ansvariga säljare för Taprogge-produkterna Peter Sundbaum på 031-7202466.

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!

Kyltorn för härdprocess – favorit i repris

Under augusti månad levererades ett kyltorn modell MITA PMS 9/85 till ett härdserviceföretag i Västerås-trakten. Företaget köptes upp under sommaren av ett härdserviceföretag i Halland, och detta kyltorn är en kopia på tidigare leverans gjord 2016.

I tillägg till kyltornet levererades också tre dränkbara cirkulationspumpar för kylsystemet som vi levererade med hjälp av våra trevliga husgrannar KSB Sverige.

Enheten som är den näst minsta ur vårt kyltorns-sortiment väger endast 95 kg tom och 285 kg när i drift med vatten, och tar upp 1 x 1 m yta och är 2,6 m hög.

För mer information om våra kyltorn, eller ring oss idag!
För mer info om KSB Sveriges dränkbara pumpmodell UPA se här

Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

  

Sommaröppet – alltid redo!

 

Nu är semestertiderna äntligen här! Vi har begränsad bemanning under veckorna 28-31, men alltid någon på kontoret som kan ta hand om era frågor.

Svarar inte er normala kontaktperson så välj bara att bli kopplad till växeln (031-7202460) så hjälper de dig. Eller skriv ett meddelande till info@ca-morck.se som vi alla har tillgång till, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

C.A. Mörck-teamet vill tillönska alla en riktigt Glad sommar!

Peter Sundbaum | Mikael Skoog | Eva Rogbrant | Lars-Arne Eliasson | Johan Stangvik

Hybrid-vvx sparar resurser för Hylte Bruk

Under sommaren 2015 levererades en mycket speciell typ av hybrid-plattvärmeväxlare till Stora Enso i Hyltebruk. Dess helsvetsade konstruktion med tub-karaktär medger betydligt snabbare och enklare rengöring än med traditionell typ av plattvärmeväxlare.

Det som tidigare tog underhållspersonalen 2 dagar att genomföra tar nu endast cirka 4 timmar i anspråk med Hybriden. Och utan risk för efterföljande läckage vilket är vanligt med packningsförsedda typer av plattvärmeväxlare, som många känner till.

SPX APVs Hybrid är en blandning av tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare, där tubsidans goda egenskaper för genomsläpplighet av partiklar och kraftigt förenklad rengöring, exempelvis med högtryckstvätt, kombineras med den korrugerade sidans goda värmeöverföringsegenskaper.

Projektingenjör Per Malmros säger att tiden de spenderat på underhåll avsevärt minskat sedan införskaffningen av SPX APVs Hybrid.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Hybriden används av i Hylte för kylvattnet till vakuumsystemets pumpar på PM4. Halten och typen av orenheter i vattnet gör att partiklar fastnar oavsett vilken typ av värmeväxlare man använder.

Ni kan läsa mer om produkterna från SPX APV här och en broschyr om Hybriden finner ni här. Johan är vår specialist på produkten, vill du veta mer så ring honom idag!

Rabatt-kampanj kyltornsreservdelar

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda ägare av kyltorn rabatterade priser på reservdelar under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelsbeställningar som sker före 1 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni kontrollerade ert kyltorn?
  • Har ni tappat kyleffekt sedan uppstart?
  • Är dess kylning kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?

Undermålig vattenspridning från kylpaketet
[klicka för större bild]

Förutom samtliga delar till våra egna levererade kyltorn från MITA så kan vi också erbjuda vissa delar såsom kylpackningar och droppavskiljare på vissa konkurrerande märken. Exempelvis Wacond/Vestas, BAC (Baltimore Aircoil), Evapco m.fl beroende på modeller och ålder på kyltornet.

Om nuvarande vattenutlopp från kylpackningarna inte längre ger en komplett spridning över kylpaketet (se bilden till höger), så har ni troligtvis igensatta och/eller delvis förstörda kylpackningar. Man bör som tumregel byta ut dessa efter 5-7 års drift. Men väldigt få tänker på eller vet om den möjligheten.

Om ni så önskar, så kan en av våra tekniska säljare komma ut och besöka er för gemensam inspektion av just ert kyltorn. Så kan vi föreslå lämpliga åtgärder, som kan omfatta allt från kembehandling till byte av delar och förslag på lämpliga reservdelar att ha i lager för framtiden.

Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!

Smutsiga kylpackningar

När det gått riktigt långt…

MITAs avtagbara sidoväggsoption ger enkel åtkomst

Så som en ren insida skall se ut!