CAMpreq i full gång!

Efter en hektiskt period med diverse extra administrativa göromål är nu övergången från AB C.A. Mörck till CAMpreq AB genomförd och i full funktion sedan 1 juli.

Bland det som gjorts förutom start av nytt företag och organisationsnr. är bl.a.:

  • uppdaterad hemsida på ny domän 1/7
  • nya e-postadresser fr.o.m. början av augusti (fornamn@campreq.se, de gamla adresserna hänvisas självklart vidare en längre tid)
  • ny företagsfolder framtagen (länk här)
  • administrativa system för ekonomifunktioner och CRM är igång, nya mallar skapade
  • ISO-certifikatet överfört till nya organisationen (länk här)
  • Achilles pre-kvalificering för nya bolaget genomförd och godkänd

Först ut att få CAMpreqs första ordernr. 1001 måndagen den 2:a juli blev en av våra mest återkommande kunder – OKG AB i Oskarshamn – för några tusen tubreningskulor till ett av deras flera tubreningssystem.

Knapp tvåa blev Ahlsell för ett plattvärmeväxlarpaket, och på tredje plats hamnade Akzo Nobel för en ejektor (Ciba-Geigy värmare).

Nu har t.o.m. vi själva lärt oss att säga CAMpreq när vi talar i telefon(!), vilket ger upphov till viss förvåning hos de kunder som ännu inte läst nyheten om vår organisationsförändring.

Varmt välkomna både till våra mycket uppskattade tidigare kunder och blivande nya kunder till det nygamla CAMpreq AB (C A Mörck Process Equipment)!

Omorganisation i C.A. Mörck fr.o.m. 1 juli 2018

C.A. Mörck AB

grundades av Carl Adolf Mörck 1912 som ägs och drivs av familjen Mörck i tredje och fjärde generationen. Verksamheten består idag av två delar, fastigheter och teknisk försäljning. Ägargruppen har beslutat att dela upp sin verksamhet i två delar där det nuvarande företaget kommer fortsätta med fastighetsverksamheten i nuvarande ägarform, och kommer att knoppa av den tekniska försäljningen i ett nytt bolag.

Nytt företag CAMpreq AB med org.nr. 559021-7872

har grundats för den tekniska försäljningen som med start 1-juli-2018 kommer ta över C.A. Mörcks agenturverksamhet för marknadsföring och försäljning av högkvalitativa produkter från Europeiska tillverkare. Det nya företaget kommer att ägas av två personer ur nuvarande personal, säljchef Peter Sundbaum och försäljningsingenjör Johan Stangvik. Övriga anställda från C.A. Mörck får anställning i det nya företaget.

Upplägget för övertagandet är väl genomtänkt för att säkerställa att den dagliga verksamheten ska kunna fortsätta precis som vanligt i samma lokaler med övrig företagsinfrastruktur såsom IT, kontor, orderhistorik från tidigare försäljning osv. Ni kan därför lita på att det blir mer eller mindre “business as usual”.

Den tydliga kopplingen till 106 års verksamhet under namnet C.A. Mörck kommer att belysas av det nya företagsnamnets inledande bokstäver samt att CAMpreq äger rätten att använda varumärket C.A. Mörck under sina första två verksamhetsår och den grafiska delen av logotypen på obestämd framtid. Den införda färgskiftningen i logotypen symboliserar gammalt och nytt, temperaturväxling och dessutom förtydligas ett ”p” i den högra delen av den grafiska delen vilket ju är början på den nya ändelsen i ”preq”.

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Om ni har några frågor kring denna förändring, är ni hjärtligt välkomna att höra av er till vår nya VD Peter Sundbaum.

Angående GDPR


Det är viktigt för oss att våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners har förtroende för vårt sätt att hantera deras uppgifter inom vår organisation. Genom samarbete med duktiga IT-aktörer garanteras bl.a. en god säkerhet mot dataintrång på vårt företags server och CRM-databas.

Gällande GDPR (General Data Protection) är detta en ny EU-förordining som ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och träder i kraft 25 maj 2018.

De data som omfattas av GDPR ligger för vår del till 100% inom ramen för vårt CRM-system vilket heter Lime CRM. De uppgifter vi lagrar på personbasis är för- och efternamn, telefonnr, e-postadress och roll/titel inom respektive persons företag som de också är kopplade till.

Vi lagrar under inga omständigheter andra identifierande uppgifter såsom födelsedatum, hemadresser eller släkttillhörigheter med andra inom databasen.

Fr.o.m. 25 maj 2018 kommer programvaran innehålla enkla verktyg för att vi skall uppfylla kraven inom GDPR. De som vill se vad för information som finns lagrat om dem kan då fråga oss, varefter vi med en enkel knapptryckning kan sända ett auto-genererat e-postmeddelande till personen i fråga. Meddelandet kommer innehålla en länk för visning av den information som omfattas av GPDR, möjlighet att ändra uppgifter som inte är korrekta samt en länk där man kan välja att inte finnas med i våra register mer om så önskas. Eller helt enkelt, om ni är nöjda, stå kvar som det är.

Vi kommer innan den 25 maj att genomföra ett utskick till alla de som finns listade med e-postadress i vårt CRM. De som inte väljer att avregistrera sig eller få utvalda data bortplockade ur vårt system, godkänner därmed att vår GDPR-info har nått fram och att man accepterar framtida utskick. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig.

Mvh, Peter Sundbaum
General Manager

Besök oss på Panndagarna 17-18/4 i Örebro

17-18 april ställer C.A. Mörck ut på Panndagarna som arrangeras av Värme & Kraftföreningen (VoK) i Örebro.

Varmt välkomna att besöka oss i leverantörsutställningen där vi som brukligt de senaste åren återfinns i fikaområdet mellan föredragen som hålls.

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Där har du chansen att träffa våra försäljningsingenjörer Peter Sundbaum och Mikael Skoog som kommer att vara på plats och svara på frågor, och ta emot eventuella förfrågningar på värmeteknisk och ljuddämpande utrustning som behövs på era anläggningar.

Skulle du vilja ta kontakt med dem redan innan konferensen för att stämma tid för möte eller dylikt så finner du deras kontaktuppgifter här intill.

För mer info om eventet i övrigt kan ni besöka http://www.vok.nu/panndagarna/

Peter Sundbaum på Kylvattenkonferensen i Stockholm maj 2017

Hybrid platt-vvx driftsatt hos energikund

I början av 2018 driftsattes den SPX APV Hybrid S4 Plattvärmeväxlare som vi levererade till energikund på östkusten sommaren 2017.

Applikationen är till för att varmhålla bioolja (220 kW, 76 ton/h) som skall pumpas genom cirka 200 m rör från förvaringstank till förbränningspannan.

APVs helsvetsade plattvärmeväxlare av s.k. ”Hybrid” modell är i princip som en tubvärmeväxlare på ena sidan med upp till 7 mm ”diameter” och med traditionell korrugerad form på andra sidan. I denna kunds fall är det vätskan med hög viskositet, dvs oljan, som löper. Och på andra sidan har kunden ett glykolbaserat system (65 ton/h) som i sin tur växlas mot fjärrvärmenätet (19 ton/h) genom en samtidigt levererad SPX APV Orion 034 med Energy Saver-plattor. Alla mediaberörda delar i rostfritt 316L material.

Systemet har nu varit i drift sedan mitten av januari 2018 och kunden har vid uppföljning med besök på site bekräftat önskad funktionalitet och är nöjd i sin helhet med vår leverans och dokumentation.

Försäljningsingenjör Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Alternativt användningsområde för hybrid-växlaren är där man har starkt försmutsande miljö på en sida och behöver rensa ofta, du kan läsa mer om detta på en tidigare nyhet här.

Ni kan läsa mer om produkterna från SPX APV här och en broschyr om Hybriden finner ni här.

Kunden ställer gärna upp som referens vid intresse från andra, kontakta i så fall vår ansvariga säljare Johan för mer information!

Kontrakt på 7 ljuddämpare

Vi är glada att ha bärgat ett nytt kontrakt med BBMs mycket populära ljuddämpare till en kund inom pappersindustrin i sydvästra Sverige.

Exempelbild från annan leverans

Projektet involverar sju olika punkter för ventilation, luftning och avblåsning där myndigheternas krav ökat efterhand som verksamheten växt och bebyggelsen kommit närmare. Kunden har handlat av oss tidigare och vi är mycket glada att få förtroendet att leverera till dem igen.

Enheterna kommer att hantera flöden på mellan 2 till 30 ton/h, inloppsrör från DN150 till DN400 där den största enheten har en kropp på 1,2 m i diameter, är 2,5 m lång och väger knappt 1,7 ton.

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Leverans och installation sker under våren 2018.

Läs mer om våra avblåsningsljuddämpare här eller kontakta vår säljare idag!

Lyckad ljuddämpning hos Smurfit Kappa

Under sommaren 2017 kompletterade Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, sitt system med 2 stycken avblåsningsljuddämpare med mycket gott resultat. Projektledaren Henrik Nordqvist säger att man efter installationen upplevt att anmärkningarna från närliggande grannar upphört helt.

Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk vars produkter används för tillverkning av högklassig wellpapp.

De avsåg att komplettera sitt 3-barsångsystem med två ljuddämpare för ett ångflöde på 90 ton/h driftpunkt på 3 bar(g)/150 C och designpunkt 5 bar(g)/220 C. Ljudkraven som ställdes var 35 dB(A) vid en punkt 350 meter bort och 80 meters höjd, samt 75 db(A) vid 10 meter.

Enligt kundens egna ord från Henrik Nordqvist, Projektledare inom El och Automation:

”Av dessa två ljuddämpare så utgjorde en av ljuddämparna utbyte av befintlig, trasig ljuddämpare. Detta utbyte gjordes efter en forcerad leverans, vilket hanterades på ett utmärkt sätt av CA Mörck. Den andra ljuddämparen var en utökning av kapaciteten på samma system som ovanstående för friblåsning av 3 barsånga.

Utmärkande för leveransen, utöver det positiva slutresultatet, var CA Mörcks förmåga att med lyhördhet tolka beställarens tekniska behov, trots i viss mån bristfälliga ingångsdata. Utöver detta så har även den kontinuerliga dialogen mellan beställare och leverantör skett i en mycket positiv, kreativ och informativ anda från start av projektering till slutleverans och övertagande.”

Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Läs mer om våra avblåsningsljuddämpare här eller kontakta vår säljare idag!

Energi & Industridagarna, Stockholm

7-8 november hade vi förmånen att ställa ut igen under Energi & Industridagarna i Stockholm.

Vi vill tacka ÅF och övriga för väl utfört arrangemang och konferensdeltagarna för visat intresse i vår enkla utställning som vi sedvanligt delade med våra trevliga huskollegor från KSB Sverige som i år representerades av Kenneth Johansson och Victoria Faugust.

Särskilt uppskattat från vår sida var att vi fick möjligheten att göra en kort en-minuters presentation inför några av de olika konferensförsamlingarna. Förutom det vanliga minglet i utställningen i pauserna och den trevliga middagen på mellankvällen.

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Deltagare från vår sida var Mikael Skoog som är särskilt kunnig inom applikationer som rör pappers-och massaindustrin i synnerhet och ångpannor i största allmänhet. Om ni vill ta kontakt med honom har ni hans kontaktuppgifter här intill.

Showmobil-tour genomförd

Under september och oktober månad har vi haft förmånen att åka med våra grannar KSB Sveriges Showmobil. Tillsammans har vi denna gång träffat olika kunder inom främst industri- och kemisegmenten i Västsverige.

Synergieffekterna av att ha ett grannföretag och huskollegor från KSB är att vi tillsammans kan erbjuda paketlösningar där kunden kan vända sig till en part, men få flera olika produkter i samma leverans.

Samarbetsområden C.A. Mörck / KSB Sverige:
* Våra ljuddämpare kan erbjudas tillsammans med KSBs olika typer av avblåsnings- och säkerhetsventiler
* KSBs pumpar och ventiler kan erbjudas tillsammans med våra plattvärmeväxlare, evaporativa kyltorn och kondensorer
* Våra Taprogge-system med kylvattenintagssystem och filtersystem kan skydda KSBs kylvattenpumpar
* KSBs pumpar används som standard för kulcirkulationen i våra tubreningssystem (Taprogge)

Har ni något projekt på gång – kontakta oss idag för mer information!

Försäljningsingenjör Mikael Skoog

Mikael Skoog
skicka e-post »
031-720 24 61

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?
  • Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?
  • Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?
Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Eftermarknadsansvarig Eva Rogbrant

Eva Rogbrant
skicka e-post »
031-720 24 67

Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal idag för att säkerställa att du får den hjälp du behöver till ett för närvarande extra bra pris. Ansvarig för eftermarknad är Eva Rogbrant 031-7202467.

Möjligheter finns också till att vi inom ramen för någon kommande säljresa tillsammans med säljare från Taprogge kan ta svängen förbi er anläggning för en kostnadsfri enkel översyn och diskussion om ert/era Taprogge-system. Hör i så fall av er till vår ansvariga säljare för Taprogge-produkterna Peter Sundbaum på 031-7202466.

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!