Follow a manual added linkLink to: AktuelltLink to: OffertförfråganLink to: Kontakta oss

Vi löser era behov inom

värme-, kyl- och processteknik!

CAMpreq AB, tidigare känt som C.A. Mörck AB (se ”om oss” för mer info), levererar system, enskilda komponenter och tjänster inom värmeteknisk och ljuddämpande utrustning från idé fram till färdig anläggning. Genom ett nära samarbete med ledande internationella aktörer finns tillgång till den spjutspetsteknologi och specialistkompetens som krävs för att kunna erbjuda optimala lösningar baserade på senaste teknik.

Heltäckande produktprogram från världsledande tillverkare

Miljöfördelar = pengar att spara!

Vi är glada att de flesta av våra produkter i sig har egenskaper som är fördelaktiga ur hållbarhetssynvinkel.

I tillägg till det, erbjuder vissa produkter ytterligare valmöjligheter som är gynnsamma för miljön.

För våra kunder kan det bl.a. innebära att man genom en högre investering inledningsvis, inte bara får en miljövänligare lösning, utan också driftsekonomiska vinningar som i längden betalar för investeringen flera gånger om. Detta kan vi bl.a. påvisa genom LCC-kalkyler (Life Cycle Cost) för att underlätta i beslutsfattandet.

Vår bredd är vår styrka

Vårt heltäckande produktprogram omfattar en rad världsledande tillverkare från flera länder.

Samtliga våra samarbetspartners är noggrant utvalda för att matcha vårt företags krav gällande kvalitet, miljö och ett företagsklimat och arbetssätt som passar väl in i hur vi vill arbeta enligt våra egna visioner och värderingar.

Vi sätter stort värde på att upprätthålla en övergripande god teknisk baskunskap inom våra olika produktområden, för att tillsammans med kunden ta fram bästa möjliga lösning för deras, eller deras kunders applikationer.

Fråga gärna våra kunniga säljare på vilket sätt vi kan hjälpa dig att välja den miljömässigt mest hållbara lösningen och hur det påverkar din driftsekonomi över en lite längre tid. Du finner rätt kontaktperson under respektive produktområde, och på vår kontaktsida.

Aktuella nyheter

Jenny Johansson
Lossning av första kyltornsöverdelen

Vårt produktutbud

Evaporativa kyltorn & kondensorer

Ger en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov. Vi är specialister inom området och kan leverera enheter från ca 20 kW upp till 30 MW per cell.

Läs mer »

Plattvärmeväxlare

Packningsförsedda, lödda och svetsade i många olika utföranden och storlekar. Även en unik ”Hybrid” i helsvetsat utförande som underlättar rengöring med t.ex. högtryckstvätt.

Läs mer »

Tubvärmeväxlare

Flera olika typer från olika leverantörer, för att lösa en variation av industriella applikationer. Bl.a. de välkända luftförvärmarna från GEA Luftkühler, tidigare GEA Happel.

Läs mer »

Kylvattenintag

Unik metod för grovfiltrering av kylvatten direkt i vattendrag, sjöar och hav. Skyddar pumpar och övrig utrustning och minskar belastningen på kylvattensystemet totalt.

Läs mer »

Kylvattenfilter

Automatiska backspolningsfilter för filtrering av föroreningar med filterfinheter från 9 mm ned till cirka 200 µm. Musslor, maneter, sjögräs m.m. Inget problem för svårt att lösa.

Läs mer »

Tubreningssystem

Håller rent i tubvärmeväxlare och kondensorer med skumgummikulor som cirkulerar med kylvattenflödet och pressas genom tuberna och avlägsnar beläggningar. Eliminerar följdskador såsom korrosion och pitting/läckage.

Läs mer »

Strålpumpar & vakuumsystem

Används för att dra vakuum, transportera, komprimera eller blanda gaser, ångor, vätskor eller pulver. De drivs med gasformiga eller flytande medier och är helt utan rörliga delar.

Läs mer »

Gastvättar & scrubbers

Strålgas- och venturigastvättar baserade på ejektorteknologi, speciellt lämpade om du är intresserad av bl.a. absorption, stoftavskiljning och gaskylning.

Läs mer »

Avblåsningsljuddämpare m.m.

Flerstegs kundanpassade avblåsningsljuddämpare för ånga/gas, och andra olika typer av ljuddämpare lämpade för skorstenar, gasturbiner, fläktar och kompressorer.

Läs mer »